Zorg dragen voor
mensen

Door onze bedrijven diverser te maken, werken we mee aan een samenleving waar iedereen gelijkwaardig is en verhogen we tegelijk onze concurrentiekracht. De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers zijn ons hoogste goed.

Bijdragen aan
een betere samenleving

We ontwikkelen technologie die de digitalisering van de samenleving versnelt en de data-economie ondersteunt. Tegelijkertijd leveren we inspanningen om de negatieve effecten van de digitalisering te beperken.

Het milieu en de planeet
beschermen

Door onze eigen emissies te verminderen en minder primaire grondstoffen te gebruiken, willen we de impact van de technologische industrie op het leefmilieu verder verkleinen. De innovatieve technologieën die onze sector ontwikkelt, helpen andere bedrijven en de rest van de samenleving om onze planeet te beschermen en de klimaattransitie te versnellen.

Duurzame meerwaarde creëren

Partnerschappen en strategische samenwerkingen zijn onmisbaar om onze positieve impact zo groot mogelijk te maken. Ethiek, transparantie en cybersecurity zijn essentieel om onze maatschappelijke rol geloofwaardig en in overeenstemming met de Sustainable Development Goals in te vullen.

Kerncijfers uit de technologische industrie

Tewerkstelling
8000
nieuwe banen (2021)
Integratie digitale technologie
6
de
plaats in DESI-index (2021)
CO2-eq-uitstoot, minder dan
3
%
van de Belgische uitstoot (2019)
O&O-uitgaven
29
%
van de Belgische uitgaven (2019)

Bedrijfscases