ABB: op weg naar nul arbeidsongevallen en meer mentale weerbaarheid

Veiligheid op het werk: het is in veel ondernemingen een hot topic. Bij ABB, een internationale en innovatieve technologieleider gespecialiseerd in onder meer de ontwikkeling van slimme robots, geïntegreerde automatiseringsoplossingen, energie-efficiënte motoren en aandrijvingen en elektrische laadinfrastructuur, koppelen ze er een ambitieuze doelstelling aan. Ook mentale weerbaarheid in tijden van telewerk staat bij het bedrijf bovenaan de agenda.

Bij ABB België worden arbeidsongevallen jaar na jaar zeldzamer. Het aantal ongevallen met werkverlet tot gevolg lag in 2008 nog op 2,16 per 1 miljoen gewerkte uren; in 2015 was dat gedaald tot 1,34 en in 2021 was het nog maar 0,32. Het uiteindelijke doel is om helemaal geen arbeidsongevallen meer te hebben.

“Ons doel is even simpel als ambitieus: iedereen die bij ABB werkt, moet elke dag veilig terug naar huis kunnen”
Bart Maes, HSE manager Belux

De daling heeft alles te maken met het globale welzijnsbeleid van ABB, dat aansluit bij de duurzaamheidsdoelstellingen die de multinational zich tegen 2030 gesteld heeft. ABB licht ongevallen systematisch door en organiseert geregeld interne audits. De resultaten verzamelt het in een management information system, dat de lokale divisies gebruiken om hun veiligheidsbeleid te verbeteren en bij te sturen. De interne veiligheidsregels zijn ook gebundeld in korte, overzichtelijke documenten die iedere werknemer kan raadplegen.

Veilig terug naar huis

Bart Maes, HSE manager Belux: “Ons doel is even simpel als ambitieus: iedereen die bij ABB werkt, moet elke dag veilig terug naar huis kunnen. We zijn een technologiebedrijf, dus elektriciteit is een van onze grootste risico’s. Incidenten met elektriciteit zijn vaak dodelijk, maar die cijfers nemen af. Spectaculair zelfs: wereldwijd is het aantal ernstige elektrische incidenten bij ABB in vijf jaar tijd met 85% gedaald.”

“Goed nieuws dus, maar toch blijven we waakzaam. Ons beleid is dat we elke near miss – een situatie waarin een ongeval nipt vermeden kon worden – classificeren als een high-potential incident als het betrekking had op elektrische taken. In zo’n geval komt er altijd een uiterst grondig onderzoek naar de dieperliggende oorzaken. Vaak zien we dat menselijke factoren een belangrijke rol spelen.”

ABB heeft ook een HSSE accountability framework geïntroduceerd (HSSE staat voor health, safety, security & environment). Daardoor weet iedereen in de hiërarchie duidelijk wat zijn of haar verantwoordelijkheid is. Alle leidinggevenden hebben direct toegang tot een veiligheidsadviseur. Ze moeten ook geregeld een sustainability observation tour doen, een rondgang door hun afdeling waarin ze hun oor te luisteren leggen bij hun medewerkers. Omgekeerd is elke medewerker verplicht gevaarlijke situaties te rapporteren. Dat kan met een app die ABB speciaal voor dat doel ontwikkeld heeft. De gerapporteerde gevaarlijke situaties worden vervolgens onderzocht. Ook in de samenwerking met onderaannemers staat veiligheid hoog op de agenda. 

Telewerk en weerbaarheid

Behalve aan veiligheid hecht ABB ook veel belang aan de gezondheid van zijn werknemers. Maes: “We willen stress en burn-out zoveel mogelijk voorkomen. Behalve bij de arbeidsarts kunnen medewerkers altijd terecht bij een vertrouwenspersoon: iemand bij wie ze in alle discretie hun hart kunnen luchten of problemen kunnen signaleren.” 

“Vanwege corona moesten we noodgedwongen overschakelen op structureel telewerk. Aan de ene kant zorgde dat voor een betere balans tussen werk en privéleven, maar aan de andere kant misten onze mensen de sociale contacten met de collega’s. We organiseerden 
weerbaarheidstrainingen om dat bij te sturen. We houden ook geregeld personeelsenquêtes, zodat we de vinger aan de pols houden en kunnen bijsturen waar nodig.” 

“En dan is er nog onze health challenge, een toffe manier om de fysieke en mentale veerkracht te bevorderen. Het idee is dat onze medewerkers in teams met elkaar strijden om zoveel mogelijk concrete gezondheidsuitdagingen aan te gaan. Dat programma is een groot succes: heel veel medewerkers doen eraan mee, en het wordt enorm gewaardeerd. Alweer een stap in de goede richting, dus.”