Barco’s ecoscoretool stimuleert duurzame innovatie

Barco maakt visualisatie- en samenwerkingsoplossingen zoals projectoren en het bekende ClickShare-systeem. Om de impact van zijn producten in kaart te brengen en doorlopend te verbeteren, ontwikkelde het bedrijf een eigen ecoscore.

De ecoscore van Barco is een heel eenvoudig systeem. Het scoort producten op verschillende milieu- aspecten: energieverbruik, materialen, verpakking, logistiek en de volledige levenscyclus. De score varrieert van D tot A++. Een product met de score A, A+ of A++ krijgt het Barco ECO-label. Op de website van de producent heeft een product het ECO-label wel of niet. Verder staat er een bondige uitleg over de aspecten waarop het product goed scoort. 

Hoe duurzaamheid aan belang won bij Barco

“Het begon met vrijblijvende samenkomsten om over duurzaamheid te spreken”, vertelt Jan Daem, Environmental Compliance Officer en een van de duurzaamheidsambassadeurs bij Barco. “Al snel evolueerde dat naar het meten en rapporteren van onze CO2-emissies in het kader van het Carbon Disclosure Project. Daaruit bleek dat het grootste deel van onze impact bij het gebruik van onze producten ligt. Daarom gingen we op zoek naar een objectief meetinstrument om onze producten te evalueren.”

Wat je zelf doet …

Omdat de methodes die voorhanden waren niet aan hun vereisten voldeden, besloot Barco zelf een ecoscoretool te ontwikkelen. “Ondertussen zijn we al aan onze zesde versie toe”, legt Daem uit. “Want we updaten de tool elk jaar. We gebruiken de wetgeving en de producten van onze concurrenten als benchmark, maar we ijken de tool ook aan vragen van onze klanten.” 

Daem: “We laten bovendien de aspecten waar we al goed op scoren minder doorwegen. Zo leggen we de focus op innovatie en blijven we onszelf uitdagen. Energie-efficiëntie is bijvoorbeeld een belangrijk aspect in de levenscyclus van een product, maar daar staan we al vrij ver in. Nu is het voornaamste aandachtspunt hoe onze producten in de circulaire economie passen. Welke materialen gebruiken we, hoeveel ervan is gerecycleerd of recycleerbaar, wat is de minimum levensduur, kan het gerepareerd worden …?”

“Onze ingenieurs willen de beste producten ontwikkelen en vinden het een motiverende uitdaging om ook de beste ecoscore te halen voor die producten” 
An Saveyn, Corporate Sustainability Manager

Motiveren

“We merken dat de ecoscore intern erg mobiliserend werkt. Onze ingenieurs willen de beste producten ontwikkelen en vinden het een motiverende uitdaging om ook de beste ecoscore te halen voor die producten”, zegt An Saveyn, Corporate Sustainability Manager. “Oorspronkelijk was de ecoscore louter een intern meetinstrument. Het was pas later dat productmanagers de vraag begonnen te stellen of we over die sterke inspanningen op ecodesign niet konden communiceren met onze klanten. Pas dan is het idee ontstaan om ook extern over het ECO-label te communiceren.”

Jaarlijkse audit

Daem: “Omdat we geloofwaardig willen zijn voor onze klanten, vonden we het belangrijk om onze ecoscoretool extern te laten valideren. Elk jaar laten we een externe audit van de tool uitvoeren. We focussen voorlopig wel op de nieuwe producten. Het is niet noodzakelijk zo dat oudere producten slecht presteren, die hebben gewoon de assessment nog niet doorlopen. We hebben ondertussen bindende targets gesteld: tegen 2023 moet minstens 75% van onze nieuw op de markt gebrachte producten het Barco ECO-label hebben. En minstens 70% van onze omzet moet komen van producten met het ECO-label. Dat motiveert ons om extra inspanningen te doen voor die producten die een grote omzet zullen genereren en dus de grootste impact hebben.”