Geo-expert GIM: “Locatie-info helpt klanten om duurzame keuzes te maken”

Hitte-eilanden bestrijden, de juiste locatie bepalen voor een windmolen, het potentieel aan hernieuwbare energie berekenen: ruimtelijke knopen ontwarren gaat vlotter met kwalitatieve geodata. Meer dan 70 geo-experts van GIM helpen overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en ngo’s om de wereld beter te begrijpen: “Onze digital twin laat klanten toe om duurzame beslissingen te nemen over klimaat, energie, stedelijke ontwikkeling en mobiliteit.”

De experts van GIM specialiseren zich in kunstmatige intelligentie en slimme integratie van geografische gegevens uit verschillende bronnen. Zo levert GIM heldere inzichten in de realiteit van vandaag en morgen. “Een van onze paradepaardjes is de digital twin ‘Belmap’”, aldus Christophe Adriaensen, Sales & Marketing Director bij GIM. 

Digitale kopie

“Een digital twin is een virtuele kopie van de fysieke werkelijkheid. De kopie bevat zoveel mogelijk data: de precieze locatie van bomen of gebouwen, de gebruikte bouwmaterialen ...  Met zo’n kopie kunnen klanten simulaties uitvoeren, bijvoorbeeld om te testen welke gevolgen een ruimtelijke ingreep heeft voor de mobiliteit of de luchtkwaliteit.”

“Met onze digital twin ‘Belmap’ kunnen klanten de impact van bepaalde maatregelen vooraf simuleren”
Christophe Adriaensen, Sales & Marketing Director 

“We vertrekken van grote hoeveelheden data en gieten die in een toegankelijke, begrijpelijke vorm. Dat laat onze klanten toe om duurzame beslissingen te nemen. Met onze tools kan een stadsbestuur bijvoorbeeld nagaan welke plaatsen in een stad te kampen hebben met stedelijke hitte-eilanden, en welke impact bepaalde maatregelen kunnen hebben. Zo verbetert het welzijn van de inwoners en daalt de impact op het klimaat.”

Contact faciliteren

Naast de digital twin biedt GIM nog heel wat andere duurzame diensten aan, weet Human Resources-verantwoordelijke Babs Dumont. “Met onze geodata en ruimtelijke analyses kunnen klanten bijvoorbeeld berekenen waar een windmolen voor slagschaduw zal zorgen. Zo kunnen ze de inplanting van een nieuwe windmolen optimaliseren. Op vraag van het Vlaamse Gewest hebben we ook een website ontwikkeld waarmee burgers het fotovoltaïsche potentieel van hun dak kunnen beoordelen. Doorheen de hele maatschappij bieden wij klanten de kans om ruimtelijke data efficiënter in te zetten.”

Indirecte impact

De positieve impact van de GIM-diensten is niet zo makkelijk te berekenen. Die wordt immers indirect gecreëerd, via de klanten. Christophe Adriaensen: “Wij werken b2b en b2g en maken het vooral mogelijk voor onze klanten om hun activiteiten te digitaliseren. Zo kunnen ze duurzame keuzes maken.” 

“Binnen ons bedrijf stellen we wel duidelijke doelen om onze eigen voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Zo bieden we al onze medewerkers een mobiliteitsbudget aan om ons wagenpark te verkleinen en te vergroenen. Daarnaast werken we zoveel mogelijk samen met lokale leveranciers. Tot slot hebben we duidelijke richtlijnen opgesteld voor onze businesskeuzes: klanten die niet-duurzame projecten willen realiseren, komen er bij ons niet meer in.”