John Cockerill: van stoomgeneratoren naar batterijopslag en groene waterstof

John Cockerill is een Belgisch engineeringbedrijf met wereldwijd ruim 5000 werknemers. Het wil een hoofdrol spelen in de energietransitie – onder meer met grootschalige batterijopslag, green mobility en groene waterstof, volgens velen de energie van de toekomst. 

Dieter Hasevoets, Senior Vice President van de afdeling Integrated Renewable Solutions: “Historisch gezien staat John Cockerill op energievlak vooral bekend om zijn recuperatiestoomketels en industriële boilers. Sinds 10 jaar gebruiken we onze ervaring in engineering om innovatieve technologieën te ontwikkelen op het vlak van hernieuwbare energie. Onze afdeling Renewables is het voorbije jaar gegroeid van 60 naar 200 mensen.” 

Marktopportuniteiten

Het eerste grote hernieuwbare-energieproject van John Cockerill was een solar receiver voor een CSP-installatie (Concentrated Solar Power) van 50 MWe, verkocht in 2012. Hasevoets: “Duizenden spiegels vangen het zonlicht op en geven het door aan een ontvanger op een 200 meter hoge toren. Daar wordt de thermische energie gebruikt om stoom te produceren, die vervolgens een turbine aandrijft en elektriciteit opwekt. Bij de daaropvolgende projecten kozen we ervoor om in de ontvanger vloeibaar zout tot meer dan 550°C te verhitten. Door die vloeistof in een groot reservoir op te slaan, kunnen we dag en nacht energie opwekken via een stoomgenerator en een stoomturbine.”

“Inmiddels hebben we al 5 solar receivers verkocht in het Midden-Oosten, Chili, China en Zuid-Afrika: 2 voor installaties met een elektrisch vermogen van 50 MW, en 3 voor 100 MWe. In warme landen is zonne-energie nu al vaak de goedkoopste energievorm. Als we inzetten op hernieuwbare energie, dan is dat niet alleen omdat we oplossingen willen bieden voor de grote uitdagingen van onze tijd, maar ook omdat we economische marktopportuniteiten zien.”

“Behalve zonne-energie zijn we ook bezig met de opslag van groene stroom. Dat doen we via batterijsystemen op industriële schaal. Elektrische voertuigen spelen daar een cruciale rol in. We hebben op onze site in Seraing al meer dan 90 elektrische laadpalen, die zijn aangesloten op onze MiRIS-installatie: 2 MW PV, 4 MWh batterijopslag, noodgeneratoren en ons Energy Management System dat we in-house ontwikkeld hebben. Recent hebben we nog twee opladers van 350 kW en 75 kW DC (direct current) geïnstalleerd voor elektrische trucks en bussen. We bieden deze geïntegreerde oplossingen ook aan onze klanten aan. Samen met Renewi, een afvalverwerkingsbedrijf, testen we nu al elektrische vuilniswagens die geen CO2 uitstoten.” 

“Zulke projecten pakken we het liefst geïntegreerd aan. We beperken ons niet tot bijvoorbeeld mobiliteit, maar helpen de klant om alle aspecten van zijn productieproces te vergroenen. Dat hoeft niet per se in één keer. We bekijken de volledige waardeketen en zien waar de klant vooruitgang kan boeken.”

Het potentieel van groene waterstof

De laatste jaren zet John Cockerill sterk in op waterstof, volgens velen de energie van de toekomst. Het bedrijf is marktleider in alkaline-elektrolysers om waterstof mee te maken, met meer dan 1000 referenties in meer dan 30 landen, tot 6.5 MW per stack. Het werkt bovendien mee aan groene H2-projecten, waarbij de elektrolyse gebeurt met hernieuwbare energie. Dan komt er geen CO2 vrij en spreken we over groene waterstof. 

“Groene waterstof kan een belangrijke rol spelen in de decarbonisering van onze industrie, mobiliteit en energieproductie”, aldus Hasevoets. “Voorlopig heeft de technologie nog subsidies nodig, maar voor vrachtvervoer over langere afstanden – boven de 300 kilometer – zal waterstof op termijn interessanter zijn dan elektriciteit. Dankzij schaalvoordelen en de lagere energiekost zal de H2-kost dalen.”

“John Cockerill is goed geplaatst om een rol te spelen in de energietransitie. We willen innoverende oplossingen brengen en op ons terrein mee aan de top staan”
Dieter Hasevoets, Senior Vice President van de afdeling Integrated Renewable Solutions

“De industrie is de grootste afnemer van waterstofgas, voornamelijk voor olieraffinage en ammoniakproductie voor meststoffen”, vult strategisch analist Olivier Monseur aan. “Vandaag wordt meer dan 99 procent van alle waterstof gemaakt via aardgassynthese, met een hoge CO2-impact. Dat is de klassieke ‘grijze’ waterstof. Dit vervuilende proces vervangen door een groener alternatief via elektrolyse wordt een grote uitdaging. Bovendien kan groene waterstof ook de oplossing zijn bij het koolstofarm maken van zware industrieën zoals de staalindustrie, die goed zijn voor bijna 10 procent van de wereldwijde CO2-emissies. Alleen al de staalindustrie zou naar schatting 500 GW aan elektrolysers nodig hebben om haar gas- en steenkoolafhankelijke activiteiten te vervangen door waterstof. Momenteel zijn er wereldwijd voor minder dan 1 GW aan elektrolysers geïnstalleerd.”

Hasevoets: “Een derde grote markt voor groene waterstof is de energieproductie zelf. Bedrijven als Fluxys en Fluvius zouden aardgas in een eerste fase kunnen mixen met tot 10 procent groene waterstof. Zo krijg je groener aardgas. Het netwerk ligt er al, da’s een groot voordeel. In een latere fase zou een overstap naar 100 procent groene H2 kunnen gebeuren, maar dan zijn er ingrijpende wijzigingen nodig aan het netwerk.”

Monseur: “We zien nu al dat het gebruik van waterstof wereldwijd exponentieel toeneemt, met een ongekende hausse in zowel de bestellingen als de productiecapaciteit. In 2021 bedroeg de wereldwijde elektrolyser-productie 450 MW, met een marktaandeel van 33 procent voor John Cockerill. Economen voorspellen dat dat in 2022 opnieuw zal stijgen, tot 1600 MW. Heel wat landen en regio’s hebben ambitieuze roadmaps opgesteld om waterstof op te wekken. Zo streeft Europa ernaar om tegen 2030 zo’n 40 GW te installeren.”

Hasevoets: “De energietransitie is volop bezig en biedt grote businesskansen met een reële impact op het klimaat en een duurzame maatschappij. Door onze uitgebreide ervaring op het vlak van engineering en energieprojecten zijn we bij John Cockerill goed geplaatst om daar een rol in te spelen. We willen op ons terrein mee aan de top staan en een voorloper zijn, geen volger.”

John Cockerill ontwikkelt geïntegreerde oplossingen voor klanten die willen overschakelen op hernieuwbare energie. De productie en opslag van duurzame energie en groene waterstof bieden enorm veel potentieel. “We helpen onze klanten om hun bedrijfsvoering te vergroenen en hun energiekost te verlagen. We analyseren samen met de klant het productieproces, bekijken waar er vooruitgang mogelijk is en bieden ondersteuning van ontwerp tot realisatie.”