Materialenbedrijf Umicore: "Transparantie schept vertrouwen"

De Belgische multinational Umicore is een wereldleider in schone mobiliteitsmaterialen en recyclage. Het bedrijf hecht veel belang aan transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen: "Door mensen duidelijk te laten zien wat we doen en wat onze uitdagingen zijn, creëren we vertrouwen." 

Umicore is een wereldspeler in materiaaltechnologie. Het bedrijf richt zich op het recycleren van edele en non-ferrometalen en het produceren van materialen voor een groenere mobiliteit. "Transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn erg belangrijk voor ons", zegt Natalia Agüeros-Macario, Head of Sustainability Strategy & Communication. "Umicore is een beursgenoteerde onderneming, dus we moeten onze acties uitleggen aan onze stakeholders. Mensen precies vertellen waar we mee bezig zijn en wat onze uitdagingen zijn, is een deel van hoe we vertrouwen opbouwen."

Eén manier om transparantie te creëren, is via de jaarlijkse rapportering. Umicore stelt al enkele jaren duurzaamheidsverslagen en geïntegreerde rapporten op. Natalia Agüeros-Macario: "Die verslagen zijn niet alleen maar goednieuwsshows. Als bedrijf zijn we niet bang om onze uitdagingen te delen met onze stakeholders en om te tonen dat we het nodige werk leveren."

Duurzame bevoorrading

Umicore wil niet alleen transparant zijn, maar hecht ook veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De huidige aanpak van duurzame sourcing vindt zijn oorsprong in de bedrijfsgeschiedenis. Annelies Storme, Sustainability Manager: "Toen Union Minière in 2001 Umicore werd, hebben we ons hele bedrijfsmodel herbekeken. Het ging niet alleen om het produceren van goederen: we wilden recyclage integreren in ons businessmodel en circulaire materialen produceren voor een groenere mobiliteit."

"We ontwikkelden een baanbrekende aanpak om duurzaam kobalt te sourcen"
Natalia Agüeros-Macario, Head of Sustainability Strategy & Communication

"Het nieuwe management van Umicore besliste ook om mensenrechtenschendingen uit onze bevoorradingsketen te bannen. We wilden er zeker van zijn dat de producten die we inkochten niet gepaard gingen met dwangarbeid of kinderarbeid. Na verloop van tijd hebben we een Charter voor Duurzame Aankoop opgesteld. Onze bevoorradingsprocessen voor controversiële producten zoals kobalt worden nu jaarlijks gecontroleerd. Het kobalt dat wij inkopen is duurder, maar niet besmet. Jammer genoeg zijn er nog steeds bedrijven die bereid zijn een oogje dicht te knijpen om goedkoper kobalt te kunnen aankopen. Bij Umicore zijn we blij met de groeiende internationale vraag naar transparantie: dit zal het voor kopers moeilijker maken om mensenrechtenkwesties te negeren. Voor Europese bedrijven zoals het onze zal het vaststellen van duidelijke normen inzake transparantie en MVO ons helpen om competitief te blijven."

Duurzaamheidstrategie

De duurzame sourcingstrategie van Umicore maakt deel uit van een bredere duurzaamheidsstrategie: 'Let's go for zero'. Die strategie streeft naar nul uitstoot van broeikasgassen, nul ongelijkheid en nul schade. Ze wordt onderbouwd met 'best in class overheidstechnieken', zoals meer transparantie en een nieuw beloningsbeleid dat gekoppeld is aan ESG-doelen (environmental, social, governance).

"Tegen 2035 streven we naar nul uitstoot van broeikasgassen", zegt Annelies Storme. "Er zijn tussentijdse mijlpalen van min 20% tegen 2025 en min 50% tegen 2030. Wat gelijkheid betreft, streven we zo snel mogelijk naar gendergelijkheid in het management. Tegen 2030 moeten we minstens 35% vrouwen in onze managementteams hebben. We streven ook naar een grotere vertegenwoordiging van niet-Europeanen. De pijler 'zero harm' heeft niet alleen betrekking op de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers, maar ook op onze buren en het milieu. We streven ernaar om al onze emissies tot een minimum te beperken: niet alleen die van broeikasgassen, maar ook die van lood en cadmium, veroorzaakt door de behandeling van grondstoffen."

Nieuwe doelstellingen

Momenteel meet Umicore haar vooruitgang op het vlak van duurzaamheid aan de hand van twee belangrijke indicatoren. De ene is het aandeel van materialen van niet-primaire oorsprong in producten en diensten: dat is ruim boven de 50%.  Natalia Agüeros-Macario: "We gaan ook na hoeveel van onze inkomsten afkomstig zijn van activiteiten die verband houden met ofwel producten voor schone mobiliteit ofwel recyclagediensten. Dat is nu ongeveer 77%. De komende jaren zullen we verschillende nieuwe indicatoren toevoegen om onze impact te meten."

"Een van onze grootste uitdagingen op het gebied van transparantie is dat we B2B zijn: we maken materialen die in andere producten gaan. Hoe bepalen we de duurzaamheid van onze producten op de juiste manier, zonder te veel of te weinig krediet op te strijken voor het eindresultaat? Uiteindelijk is het aan onze klanten om te beslissen wat ze met onze producten doen en voor hoeveel duurzaamheid ze bereid zijn te betalen."