VINCI Energies: diversiteit, inclusie en levenslang leren

In een wereld die constant in beweging is, focust VINCI Energies op netwerken, prestaties, energie-efficiëntie en data om sneller nieuwe technologieën uit te rollen. Ze richten zich in de eerste plaats op de digitale transformatie en de energietransitie. 

In België is VINCI Energies actief in industriële automatisering, energie-, transport- en communicatie-infrastructuren, gebouwtechnieken, brandbeveiliging en facilitaire diensten. Een van de sleutels voor duurzame groei, vinden ze bij VINCI Energies, is een divers, inclusief en levenslang inzetbaar personeelsbestand. 

Eddy Vandersmissen, HR Director bij VINCI Energies Belgium: “Onze groep wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij, maar er is ook een sterke businesscase voor meer diversiteit. Als grote werkgever weten we hoe lastig het is om vacatures ingevuld te krijgen. Dus als we bijvoorbeeld selectief zouden zijn door weinig vrouwen in dienst te nemen, dan missen we een hoop competenties.” 

Gerichte campagnes

Vandersmissen: “Alles samen werken bij ons 13% vrouwen in technische functies. Dan gaat het vooral over ingenieurs. Bij pakweg de lassers en elektriciens zijn ze nog uitzonderingen.” Michèle Geoffroy, HR Manager VINCI Facilities: “Daarom spreken we meisjes en vrouwen aan met gerichte campagnes. Laatst nog met een fotoshoot met vrouwelijke VINCI Energies-werknemers, die we gelanceerd hebben op onze sociale media.” Vandersmissen: “En binnenkort zal een organisatie voor gendergelijkwaardigheid ons doorlichten, zodat we ons bedrijf nog vrouwvriendelijker kunnen maken.”

Ans Verachtert, HR Manager Industry & Software Solutions: “Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom participeren we in de Techniekacademie. Daarbij komen kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar via allerlei workshops in contact met technieken en technologie. Opmerkelijk: de meisjes zijn nóg meer geïnteresseerd dan de jongens!”

Succesverhalen

Diversiteit blijft bij VINCI Energies niet beperkt tot meer vrouwen op de werkvloer. Sascha Cupers, HR Manager Industry & Fire Solutions: “In samenwerking met bepaalde vzw’s leiden we onder andere asielzoekers op en bereiden we ze optimaal voor op een duurzame job. Via die samenwerkingen hebben we al zeven mensen aangeworven. Ook mensen met een beperking laten we kennismaken met de werkvloer.”  

VINCI Facilities heeft verder projecten lopen om mensen zonder diploma op te leiden en te integreren op de arbeidsmarkt.  Die projecten maken deel uit van een diversiteitsplan opgesteld met Actiris, de Brusselse tegenhanger van de VDAB. Het bedrijf kreeg trouwens in 2021 een diversiteitslabel toegekend. 

“We hebben ook verschillende mensen met autismespectrumstoornis in dienst genomen na een coachingtraject. Dat zijn echte succesverhalen”, zegt Ans Verachtert.

Levenslang inzetbaar

VINCI Energies is sterk bezig met wat het ‘levenslange inzetbaarheid’ noemt. Ans Verachtert: “Om je klanten toegevoegde waarde te kunnen bieden, moeten je mensen top zijn. Daarvoor hebben we een tweesporenbeleid. Enerzijds willen we onze collega’s blijvend stimuleren om zich bij te scholen in nieuwe evoluties. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat ze in staat zijn om zich te blijven inzetten, en daarom zetten we een campagne op om stress en burn-out te voorkomen. Zo organiseren we webinars rond mentale weerbaarheid en zal in 2022 elke werknemer een training krijgen om feedback te geven en te krijgen. Dat is overigens een van de acties die uit onze tweejaarlijkse welzijnsenquête is voortgevloeid.

Eddy Vandersmissen: “Leidinggevenden leren bijvoorbeeld hoe ze in een evaluatiegesprek de nadruk kunnen leggen op wat goed gaat – feedforward, noemen we dat. Verder zetten we in op levenslang leren: al onze businessunits besteden 10 tot 15% van hun budget aan opleiding. We bieden onze mensen de kans om cursussen te volgen – zowel intern als extern. En in onze summerschools worden werknemers die nét niet het juiste diploma hebben in zes weken tijd bijgespijkerd in pakweg IT of automatisering. Zo verruimen ze hun horizon én hun carrièrekansen.”

“Levenslang leren vinden we erg belangrijk. Al onze businessunits besteden 10 tot 15% van hun budget aan opleiding”
Eddy Vandersmissen, HR Director

Even dromen

In de toekomst wil VINCI Energies blijven doorgaan op het ingeslagen pad. Eddy Vandersmissen: “Onze droom is een organisatie te worden waar evenveel vrouwen als mannen werken. We zijn actief in toekomstgerichte sectoren: milieu, duurzaam bouwen, de energietransitie, de digitale transformatie ... Daardoor kunnen we potentiële werknemers een boeiende en uitdagende carrière bieden. En dat willen we nog versterken.”