Volvo Car Gent dringt waterverbruik drastisch terug

Autofabriek Volvo Car in Gent zet sterk in op een duurzaam waterverbruik, vooral bij het spoelen van wagens. Het bedrijf kiest voor een meerlagige aanpak: “In een eerste stap verminderen we onze afhankelijkheid van water, daarna gaan we ook onze waterbronnen differentiëren.”

Volvo Car Gent is een van de twee Europese autofabrieken van Volvo en ligt in de Gentse haven. De Belgische vestiging omvat een lasfabriek, een spuitfabriek en een afdeling voor eindassemblage, waaronder de recent gebouwde batterijfabriek. Vooral in de spuitafdeling wordt veel water gebruikt. Dat wil Volvo duurzamer aanpakken.

In kaart brengen

“Volvo Car Gent zet sinds enkele jaren sterk in op grondstoffenefficiëntie. Daar hoort ook een duurzaam waterverbruik bij”, zegt milieucoördinator Wim Cooman. “Als autofabriek hebben we vooral veel water nodig in de spuitafdeling, waar auto’s de gevraagde koetswerkkleur krijgen. We gebruiken het bijvoorbeeld om de lucht te conditioneren in onze spuitcabines en om de voorbehandelingsbaden te vullen.”

“Om meer inzicht te krijgen in onze waterstromen, brachten we onze waterbalans in kaart met een Sankey-diagram. Zo’n diagram schetst de grootte van de verschillende waterstromen in je processen. Met die informatie konden we waterbesparingsmaatregelen aan onze procesindicatoren koppelen.”

Waterbesparing door preventief onderhoud

Een eerste ingrijpende maatregel was het opzetten van een preventief reinigingsprogramma voor de demineralisatie-installatie gekoppeld aan het pretreatment-proces, aldus Cooman. “In het pretreatment-proces gebruiken we gedemineraliseerd water of demiwater om wagens te spoelen die uit de lasfabriek komen. Het grootste deel van het gebruikte water kunnen we recupereren. Als er tekorten ontstaan door verdamping of meesleep, vullen we die aan met extern aangemaakt demiwater.” 

“Door een mix van maatregelen konden we ons waterverbruik al met 12,5% verlagen”
Wim Cooman, milieucoördinator

“Een studie bracht echter aan het licht dat de betrokken demineralisatie-installatie niet optimaal werkte en dat de capaciteit ontoereikend was. Daardoor moesten we grote hoeveelheden extra demiwater toevoegen. Het opzetten van een preventief reinigingsprogramma zorgde samen met enkele andere ingrepen voor een besparing van 12,5% of 110 liter per geproduceerde wagen. Om dat even te kaderen: wij gebruiken jaarlijks ongeveer 200.000 m3 water, waarvan 130.000 m3 gedemineraliseerd proceswater. Als we daar 12,5% op kunnen besparen, is dat een mooie prestatie.”

Verschillende waterbronnen

Nu het waterverbruik geoptimaliseerd is, onderzoekt Volvo Car Gent hoe het zijn afhankelijkheid van leidingwater verder kan verlagen door ook andere waterbronnen te overwegen. Cooman: “Momenteel lozen we ons industrieel afvalwater na een uitgebreide zuivering in het oppervlaktewater van het Sifferdok. In de toekomst willen we dat gezuiverde afvalwater verder gaan opwaarderen tot gedemineraliseerd proceswater, zodat we het kunnen hergebruiken.” 

“Als we dat hergebruikte afvalwater kunnen aanvullen met oppervlaktewater uit het Sifferdok, hebben we op termijn nog maar 70.000 m3 leidingwater per jaar nodig, in plaats van 200.000. We bekijken nu welke barrières we daarvoor moeten overwinnen en hoe we kunnen samenwerken met contractpartners en overheden rond het regelgevende kader. Tegen 2024 zou ons nieuwe watersysteem operationeel moeten zijn.”