Duurzame meerwaarde creëren

Als technologische industrie willen we zoveel mogelijk meerwaarde creëren voor de samenleving. Behalve onze economische bijdrage aan de welvaart en de tewerkstelling in België, maximaliseren we ook onze maatschappelijke meerwaarde door technologische ontwikkelingen op het vlak van gezondheid en welzijn, veiligheid, digitale samenleving, de klimaattransitie … Die meerwaarde in allerlei domeinen verzekeren we op lange termijn door te blijven investeren in O&O en technologische innovatie. Ook partnerschappen en strategische samenwerkingen zijn onmisbaar om onze positieve impact zo groot mogelijk te maken. Ethiek, transparantie en cybersecurity zijn essentieel om onze maatschappelijke rol geloofwaardig en in overeenstemming met de Sustainable Development Goals in te vullen.