Onze
impact

Hoe groot is de impact van de technologische industrie op mens en planeet? Welke bijdrage leveren we aan de samenleving? Bekijk hieronder de indicatoren van onze nulmeting: ze geven een beeld van waar we vandaag met onze sector staan. De komende jaren vullen we die indicatoren verder aan, zodat we onze stakeholders een volledig en transparant beeld van de sector kunnen bieden.

Kies een impactdomeinMobile filter
Verzurende deposities

Verzurende emissies hebben een nadelig effect op de bodembiodiversiteit en op planten. De technologische industrie heeft haar verzurende emissies sinds 2012 sterk gereduceerd. Als je kijkt naar de totale hoeveelheid stikstof die op onze bodems wordt afgezet, is de bijdrage van de technologische industrie aan de maximale belasting van de kwetsbare gebieden van ons land minder dan 2%.

Sluitenclose menu