Onze
impact

Hoe groot is de impact van de technologische industrie op mens en planeet? Welke bijdrage leveren we aan de samenleving? Bekijk hieronder de indicatoren van onze nulmeting: ze geven een beeld van waar we vandaag met onze sector staan. De komende jaren vullen we die indicatoren verder aan, zodat we onze stakeholders een volledig en transparant beeld van de sector kunnen bieden.

Kies een impactdomeinMobile filter
Totale energieverbruik en energie-intensiteit

Het totale energieverbruik van de technologiesector is in de periode 2008-2019 elk jaar met gemiddeld 1,1% gedaald. In diezelfde periode groeide de toegevoegde waarde van de technologische industrie met 16%. De energie-intensiteit (energieverbruik per eenheid van toegevoegde waarde) is daardoor gemiddeld met 2,4% per jaar gedaald. We kunnen hieruit afleiden dat de economische groei in de technologische industrie het voorbije decennium werd losgekoppeld van het energieverbruik: de groei van onze sector leidde niet tot een hoger energieverbruik.

De doelstellingen van Fit for 55 komen voor België neer op een daling van het finaal energieverbruik met 0,9% per jaar (periode tot 2030) en een jaarlijkse verlaging van de energie-intensiteit met 1,5%. Als we de huidige trend in de technologische industrie aanhouden zijn het totale energieverbruik en de energie-intensiteit van de technologische industrie dus in lijn met Fit for 55.

Het verbruik van aardgas per eenheid product daalde met 20% in de periode 2008-2019; het elektriciteitsverbruik nam af met 29%. Het verbruik van transportbrandstoffen daarentegen nam in dezelfde periode toe met 38,5%, wat vooral te wijten is aan het verbruik van de salariswagens in onze sector. Door het verdwijnen van het fiscale voordeel voor niet-elektrische salariswagens zullen bedrijven de komende jaren hun car policy herbekijken en alternatieven voor de salariswagen voorstellen aan hun werknemers. We verwachten dan ook dat het verbruik van transportbrandstoffen in onze sector de komende jaren gevoelig zal dalen. Ook door onze gebouwen meer en verdergaand te renoveren kunnen we onze energie-efficiëntie nog verder verhogen.

Het energieverbruik van de digitale industrie is nog niet volledig in kaart gebracht. De lopende studie in het kader van Digital4Climate zal daar een antwoord op proberen te geven. In die studie onderzoeken we de netto impact van digitale technologieën op de Belgische koolstofvoetafdruk. Ook het afnemen van de voetafdruk van bv. de bouwsector dankzij digitale innovaties (zoals de warmtepomp en de slimme thermostaat), brengen we met deze studie in rekening.

Totaal energieverbruik en energie-intensiteit in de technologische industrie; 2008 = 100

Bronnen: Fysieke energiestroomrekeningen 2008-2019 (Planbureau); Energie gebruiksstatistieken (Statbel); Belgische inventaris van broeikasgasemissies, CRF-tabellen (Eionet Central Data Repository); Gegevens VITO; berekeningen Agoria

Sluitenclose menu