Onze
impact

Hoe groot is de impact van de technologische industrie op mens en planeet? Welke bijdrage leveren we aan de samenleving? Bekijk hieronder de indicatoren van onze nulmeting: ze geven een beeld van waar we vandaag met onze sector staan. De komende jaren vullen we die indicatoren verder aan, zodat we onze stakeholders een volledig en transparant beeld van de sector kunnen bieden.

Kies een impactdomeinMobile filter
Aandeel hernieuwbare energie in de totale energiebevoorrading van de technologische industrie

17% van onze bedrijven is gevestigd in gebouwen met zonnepanelen. In 2022 willen we de grootte van die zonnepanelen en de opbrengst ervan in kaart brengen.

Fit for 55 mikt op een verdubbeling van het aandeel hernieuwbare energie in Europa tegen 2030. België kan die verdubbeling halen als de huidige plannen van de Belgische overheden gerealiseerd worden. De bedrijven van de technologische industrie dragen daartoe bij door zelf hernieuwbare energie te produceren (bijvoorbeeld via zonnepanelen), groene energie aan te kopen via power purchase agreements (PPA’s) en door certificatensystemen toe te passen (groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong). Ook door de ontwikkeling en fabricage van hernieuwbare-energiesystemen, zoals off-shore windmolens, turbineonderdelen en warmtepompen levert onze sector een belangrijke bijdrage aan de shift naar hernieuwbare energie.

Sluitenclose menu