Onze
impact

Hoe groot is de impact van de technologische industrie op mens en planeet? Welke bijdrage leveren we aan de samenleving? Bekijk hieronder de indicatoren van onze nulmeting: ze geven een beeld van waar we vandaag met onze sector staan. De komende jaren vullen we die indicatoren verder aan, zodat we onze stakeholders een volledig en transparant beeld van de sector kunnen bieden.

Kies een impactdomeinMobile filter
Leeftijdspiramide in de technologische industrie (België)

De voorbije tien jaar trad er een verschuiving op in de leeftijd van de werknemers in de technologische industrie. In 2011 telden de leeftijdscategorieën ’40-44’ en ’45-49 jaar’ het grootste aantal werknemers. In 2021 is de leeftijdspiramide gelijker verdeeld, net zoals de piramide van de volledige werkende bevolking in België. Dat is vooral te wijten aan de grote instroom van jonge werknemers in de digitale industrie.

Het aantal werknemers in de digitale industrie is de voorbije jaren sterk toegenomen. Het gaat voornamelijk om jonge werknemers in de leeftijdscategorieën ’25-29’ en ’30-34 jaar’. De digitale industrie trekt iets meer vrouwen aan dan de niet-digitale industrie: een kleine 30% van de werknemers in die sector is een vrouw.

In de niet-digitale industrie bevindt het grootste aandeel tewerkgestelde mannen zich in de leeftijdscategorieën ’50-54’ en ’55-59 jaar’. Tegelijk daalt de instroom van jonge werknemers onder de 30 jaar in die sector.

Leeftijdspiramide voor de technologische industrie (2021)

Opm: Indeling van de arbeidsplaatsen naar leeftijd en geslacht (31 maart 2021)
Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Leeftijdspiramide voor de technologische industrie (2011)

Opm: Indeling van de arbeidsplaatsen naar leeftijd en geslacht (2011)
Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Leeftijdspiramide per sector (2021)

Opm: Indeling van de arbeidsplaatsen naar activiteitstak, leeftijd en geslacht (31 maart 2021)
Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Leeftijdspiramide per sector (2011)

Opm: Indeling van de arbeidsplaatsen naar activiteitstak, leeftijd en geslacht (2011)
Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Sluitenclose menu