Onze
impact

Hoe groot is de impact van de technologische industrie op mens en planeet? Welke bijdrage leveren we aan de samenleving? Bekijk hieronder de indicatoren van onze nulmeting: ze geven een beeld van waar we vandaag met onze sector staan. De komende jaren vullen we die indicatoren verder aan, zodat we onze stakeholders een volledig en transparant beeld van de sector kunnen bieden.

Kies een impactdomeinMobile filter
Frequentiegraad van de arbeidsongevallen in de technologische industrie

De frequentiegraad, een maat voor het aantal arbeidsongevallen, ligt bij onze lidbedrijven beduidend lager dan gemiddeld in de Belgische technologische industrie en de volledige Belgische privésector. Sowieso zijn de veiligheidsrisico’s op de werkvloer in onze sector minder uitgesproken dan bijvoorbeeld in de chemische industrie of de bouwsector. De frequentiegraad is de voorbije jaren nog verder gedaald. In 2020 daalde de frequentiegraad van 10,76 naar 9,33.

Door in te zetten op preventie en door de nieuwste technologieën toe te passen, blijven onze bedrijven inzetten op een veilige werkomgeving. De verwachting is dan ook dat de frequentiegraad van arbeidsongevallen in de toekomst nog verder zal dalen.

De laatste jaren zien we wel een stijgende trend in het aantal ongevallen op weg naar en van het werk. Die toename is voornamelijk te wijten aan het toegenomen (elektrisch) fietsverkeer.

Frequentiegraad van de arbeidsongevallen

Bronnen: Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris). Fedris Technologische industrie, Fedris België: Ondernemingen binnen alle sectoren van de privésector. Jaarverslagen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk lidbedrijven Agoria. 

Sluitenclose menu