Onze
impact

Hoe groot is de impact van de technologische industrie op mens en planeet? Welke bijdrage leveren we aan de samenleving? Bekijk hieronder de indicatoren van onze nulmeting: ze geven een beeld van waar we vandaag met onze sector staan. De komende jaren vullen we die indicatoren verder aan, zodat we onze stakeholders een volledig en transparant beeld van de sector kunnen bieden.

Kies een impactdomeinMobile filter
Aantal leden dat rapporteert over hun duurzaamheidsimpact en -strategie

15% van de respondenten op de bevraging onder onze leden bevestigt een duurzaamheidsverslag te publiceren. De Europese richtlijnen rond corporate sustainability reporting en due diligence zullen dat aandeel de komende jaren doen toenemen. Vandaag zijn de EU-regels rond niet-financiële verslaggeving uitsluitend van toepassing op ondernemingen met meer dan 500 werknemers. In de hele EU gaat het om ongeveer 11.700 bedrijven, waaronder in België een 70-tal lidbedrijven van Agoria. Door de herziening van de richtlijn zullen in heel Europa 50.000 bedrijven een duurzaamheidsverslag moeten publiceren; binnen Agoria gaat het om een 70-tal extra bedrijven. Daarnaast zullen ook kleinere ondernemingen die niet onder de nieuwe verplichting vallen een duurzaamheidsrapport moeten publiceren als ze in de toekomst voor grotere bedrijven willen blijven werken.

Aantal leden dat een duurzaamheidsverslag heeft gepubliceerd (2020)

Bron: bevraging Agoria-leden (2020)

Sluitenclose menu