Onze
impact

Hoe groot is de impact van de technologische industrie op mens en planeet? Welke bijdrage leveren we aan de samenleving? Bekijk hieronder de indicatoren van onze nulmeting: ze geven een beeld van waar we vandaag met onze sector staan. De komende jaren vullen we die indicatoren verder aan, zodat we onze stakeholders een volledig en transparant beeld van de sector kunnen bieden.

Kies een impactdomeinMobile filter
Totale afvalproductie

In 2018 bedroeg de totale afvalproductie van Belgische huishoudens en economische activiteiten iets meer dan 67 miljoen ton. Industriële activiteiten – diensten en bouw niet meegerekend – waren goed voor iets meer dan 50% van de totale afvalproductie.

Ongeveer twee derde van het Belgische bedrijfsafval wordt geproduceerd door Vlaamse bedrijven. De totale hoeveelheid geproduceerd afval neemt de laatste jaren lichtjes toe. Tegenover die langzame stijging staat een significante daling van de afvalproductie voor de technologische industrie. Ten opzichte van 2004 is de hoeveelheid primair afval van de technologische industrie ongeveer met de helft gedaald. In 2018 was de maakindustrie verantwoordelijk voor 60% van de primaire afvalproductie in de technologische industrie, de milieu- en energie-intensieve industrie voor ongeveer 39% en de digitale industrie voor 1%.

Evolutie van primair afval en grondstoffen voor de technologische industrie

Bron: Gegevens productie van afvalstoffen en grondstoffen – integraal milieujaarverslag bedrijven – OVAM. De cijfers gaan enkel over bedrijven in de technologische industrie in Vlaanderen.

Noot: voor 2016 en 2018 zijn er geen cijfers voor de maakindustrie publiek beschikbaar. 

Noot: grafiek geeft enkel een evolutie weer, aangezien de gerapporteerde cijfers niet volledig zijn.

Sluitenclose menu