Onze
impact

Hoe groot is de impact van de technologische industrie op mens en planeet? Welke bijdrage leveren we aan de samenleving? Bekijk hieronder de indicatoren van onze nulmeting: ze geven een beeld van waar we vandaag met onze sector staan. De komende jaren vullen we die indicatoren verder aan, zodat we onze stakeholders een volledig en transparant beeld van de sector kunnen bieden.

Kies een impactdomeinMobile filter
Totaal waterverbruik

Het waterverbruik van de technologische industrie is sinds 1995 sterk gedaald. De maakindustrie tekende tussen 1995 en 2020 een daling op van 70%. Dat terwijl de toegevoegde waarde van onze sector in de loop van die jaren steeg. Het waterverbruik van de milieu- en energie-intensieve industrie daalde over die periode met 50%. De milieu- en energie-intensieve industrie kent sinds 2015 een lichte stijging in het waterverbruik. Die stijging is voornamelijk gerelateerd aan productie-uitbreiding en bijkomende stofhinderbeheersing. In 2020 daalde het waterverbruik van deze sector opnieuw tot het niveau van 2013.

De technologische industrie leverde al grote inspanningen om het waterverbruik te verminderen en blijft ook in de toekomst sterk inzetten op innovatieve technieken om het waterverbruik verder te reduceren. Dat doen we door productieprocessen te optimaliseren, bedrijfsafvalwater te hergebruiken en om te schakelen van hoogwaardige waterbronnen als grondwater naar bronnen met een lagere kwaliteit, zoals hemelwater of gezuiverd bedrijfsafvalwater.

Totaal waterverbruik (excl. koelwater) (m³) van de technologische industrie (1995 = 100%)

Bron: gegevens waterverbruik bedrijven - Vlaamse Milieumaatschappij

Noot: Deze grafiek geeft alleen de cijfers over het Vlaamse Gewest weer. In ons volgende rapport streven we ernaar om ook de cijfergegevens voor het Brusselse Hoofdstedelijke en het Waalse Gewest op te nemen.

Sluitenclose menu