Onze
impact

Hoe groot is de impact van de technologische industrie op mens en planeet? Welke bijdrage leveren we aan de samenleving? Bekijk hieronder de indicatoren van onze nulmeting: ze geven een beeld van waar we vandaag met onze sector staan. De komende jaren vullen we die indicatoren verder aan, zodat we onze stakeholders een volledig en transparant beeld van de sector kunnen bieden.

Kies een impactdomeinMobile filter
Verbruik grondwater, oppervlaktewater en leidingwater versus waterhergebruik

Grondwater blijft de voornaamste waterbron binnen de technologische industrie (36,2%), gevolgd door oppervlaktewater (26,1%), gerecupereerd water (15,7%), leidingwater (15,1%) en hemelwater (6,8%). Ongeveer één vijfde van het totale waterverbruik wordt bijgevolg ingevuld door hergebruik. 

Het aandeel grondwater blijft ongeveer gelijk sinds 2008 en ook het aandeel oppervlaktewater blijft nagenoeg constant. De milieu- en energie-intensieve industrie is de grootste verbruiker van grond- en oppervlaktewater. In deze industrietak maakt grondwater twee vijfde van het totale waterverbruik uit. Driekwart daarvan wordt aangewend in het productieproces. Het resterende deel wordt ingezet als koelwater. Ongeveer één derde van het totale waterverbruik bestaat uit oppervlaktewater, dat voornamelijk dienstdoet als koelwater.

In de maakindustrie bestaat 82% van het totale watergebruik uit leidingwater. Grondwater is goed voor 15% van het waterverbruik, het aandeel hemelwater bedraagt slechts 3%. Het leidingwater wordt voornamelijk aangewend voor productietoepassingen. 20% is bestemd voor huishoudelijke toepassingen binnen de bedrijven, zoals het spoelen van toiletten, douchen en het schoonmaken van kantoren.

Waterbronnen technologische industrie Vlaanderen (2020)

Bron: bevraging Agoria-leden (2020)

Noot: Deze grafiek geeft alleen de cijfers over het Vlaamse Gewest weer. In ons volgende rapport streven we ernaar om ook de cijfergegevens voor het Brusselse Hoofdstedelijke en het Waalse Gewest op te nemen.

Sluitenclose menu