Onze
impact

Hoe groot is de impact van de technologische industrie op mens en planeet? Welke bijdrage leveren we aan de samenleving? Bekijk hieronder de indicatoren van onze nulmeting: ze geven een beeld van waar we vandaag met onze sector staan. De komende jaren vullen we die indicatoren verder aan, zodat we onze stakeholders een volledig en transparant beeld van de sector kunnen bieden.

Kies een impactdomeinMobile filter
DESI-index: integratie van digitale technologie

Sinds 2014 volgt Europa de digitale vooruitgang van de lidstaten op via de Digital Economy and Society Index (DESI). Die index, die verschillende relevante indicatoren rond digitale performantie samenbrengt, volgt de evolutie van de EU-lidstaten op vier domeinen op: ‘menselijk kapitaal’, ‘connectiviteit’, ‘integratie van digitale technologie’ en ‘digitale publieke diensten’. In dit rapport monitoren we het domein ‘integratie van digitale technologie’.

In 2021 stond België op de zesde plaats voor het niveau van integratie van digitale technologie in haar ondernemingen. Belgische ondernemingen scoren op meerdere onderliggende indicatoren hoger dan het Europese gemiddelde. Zo had in 2020 75% van de Belgische kmo’s ten minste een basisniveau van digitale intensiteit in vergelijking met het Europese gemiddelde van slechts 60%.

DESI 2021 - Integratie van digitale technologie

Bron: DESI 2021, Europese Commissie

Sluitenclose menu