Be The Change

Met het Be The Change-programma bieden we een overzicht van de wijzigende behoeftes op de Belgische arbeidsmarkt in het algemeen en in de technologische en digitale industrie in het bijzonder. Die analyse levert nuttige inzichten op, bijvoorbeeld over de af- en toename van specifieke jobs of over de evoluerende vraag naar competenties. Overheden, sectoren, bedrijven en individuen kunnen er hun plannen voor de toekomst op baseren. 

De Be The Change-inzichten inspireren onze leden om hun hr-beleid vorm te geven. Kunnen ze hulp gebruiken bij hun rekruteringsstrategie, hun leercultuur of rond ‘new ways of learning & working’? Dan kunnen ze terecht bij onze experts. 

We hebben ook oog voor een sterke sectorbranding: we zetten de technologische industrie in de verf als een katalysator voor het verbeteren van onze levenskwaliteit. Op die manier hopen we professionals warm te maken voor de projecten die onze leden op poten zetten en werkzoekenden voor de jobs die ze in de aanbieding hebben. Jongeren willen we dan weer overtuigen om voor STEM-studierichtingen te kiezen, want die geven vaak de beste garantie op een technologische job met maatschappelijke impact.