Klimaatneutraal Gebouwenpark

Het project Klimaatneutraal Gebouwenpark heeft als doel om een klimaatneutraal gebouwenpark te realiseren in België. We zijn bezig met een studie die moet leiden tot een haalbare renovatiestrategie.

Het klimaatbeleid heeft de rol van de bouwtechnologie in een bouw- of renovatieproject belangrijker gemaakt. Zonder bouwtechnologie is het niet mogelijk om een klimaatneutraal gebouw te realiseren. Daardoor is de positie van de bouwtechnologiesector in het debat over klimaatneutraal bouwen veranderd. 

We werken aan drie uitdagingen:

  • een heldere definitie opstellen voor een klimaatneutraal gebouw met inbegrip van de beschikbare bouwtechnologische oplossingen
  • de capaciteit van de bouw(technologie)sector optimaliseren, om met dezelfde middelen meer projecten te kunnen realiseren
  • een groene marktdynamiek ontketenen met haalbare en competitieve businesscases voor de bouwtechnologie