Eerste duurzaamheidsverslag van de technologische industrie biedt antwoord op mondiale uitdagingen en opportuniteiten

Peter Demuynck en Ann Peeters van Agoria

Met het rapport Technology for a Better World – noem het gerust een roadmap – spreken technologiefederatie Agoria en de technologiebedrijven in ons land concrete en krachtige engagementen uit om zoveel mogelijk waarde voor de samenleving te creëren en tegelijk de negatieve impact van de sector op mens en planeet verder te reduceren. 

Technologie voor een betere wereld. Dat is het credo van Agoria. Ann Peeters: “We staan vandaag voor enorme uitdagingen: de digitalisering, het creëren van welvaart en welzijn, de klimaatcrisis en de roep om een duurzame, circulaire economie. Technologie zal bijna altijd een deel van de oplossing zijn. Technologiebedrijven kunnen de toekomst van mens en planeet dus duurzaam mee vormgeven. Voorbeelden zijn elektrische auto’s, warmtepompen, de recyclage van kritieke metalen, tools die ouderen helpen om langer zelfredzaam te zijn, preventieve gezondheidszorg, veiligheidssystemen, toepassingen in de sport enzovoort. Het uiteindelijke doel is om door toedoen van technologie en dankzij competitieve technologiebedrijven welvaart en welzijn te creëren voor iedereen.”

“Deze roadmap maakt duidelijk waar de technologische industrie vandaag staat en waar we naartoe willen. Het is een nulmeting, waarvan we de indicatoren en data de komende jaren verder aanvullen. We communiceren transparant over de positieve en negatieve effecten in de 12 domeinen waarop we wellicht het meeste impact hebben, gaande van duurzame werkgelegenheid tot klimaatverandering, digitalisering en technologische innovatie. In die 12 domeinen, gebundeld in 4 ambities, maken we onze engagementen concreet.”

Duurzaamheid is een opportuniteit

Peter Demuynck: “Voor onze technologiebedrijven is duurzaamheid evenzeer een kans als een uitdaging. We willen dat elke onderneming die lid is van Agoria die kans kan grijpen. Aan de hand van dit verslag kunnen ze zich vergelijken met andere bedrijven in de sector en nagaan waar ze staan op het gebied van diversiteit, circulaire economie, klimaatactie …”

“Het rapport bevat ook voorbeelden van bedrijven die niet alleen actie ondernemen om hun eigen impact te verbeteren, maar ook technologische oplossingen ontwikkelen die andere bedrijven, en de samenleving als geheel, helpen om een aantal duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan. Daarmee willen we bedrijven binnen en buiten onze sector inspireren om duurzaamheid nog meer in hun bedrijfsvoering in te bouwen.”

Op deze website vind je onze duurzaamheidsstrategie, onze engagementen en onze impact. Download het volledige duurzaamheidsverslag hieronder.