Zorg dragen voor mensen

De technologische industrie is een belangrijke werkgever en wil de komende jaren extra jobs creëren en invullen. We zien het als onze taak om zoveel mogelijk mensen een waardevolle baan te bieden in een gezonde arbeidsmarkt, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Door onze bedrijven diverser te maken, werken we mee aan een samenleving waar iedereen gelijkwaardig is en verhogen we tegelijk onze concurrentiekracht. De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers zijn ons hoogste goed.